Pups

Af en toe hebben we een nestje in de huiselijke kring. We fokken volgens de regels van de Raad van Beheer en volgens de regels van de betreffende rasvereniging.